Watermite Bibliography with Detail
AuthorHalicz, B. &
Bazan-Strzelecka H. 
Year1971. 
TitleStruktura korelacyjna gatunku Eylais rimosa Piers. (Acari, Hydrachnellae) w swietle teorii doboru stabilizujacego.  
journalZeszyty Naukowe Uniwersytetu Lódzkiego, Nauki Matematyczno Przyrodnicze (Seria II), 44: 3-9 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia