Watermite Bibliography with Detail
AuthorHalicz, B. &
Bazan-Strzelecka, H. 
Year1971 
TitleZmienosc ekologiczna krajowych gatunków rodzaju Eylais LATR. (Acari, Hydrachnellae).  
journalZesz. Nauk. Uniw. Lódz Nauk. Mat.-Przyrod., (2) 44: 11-29. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia