Watermite Bibliography with Detail
AuthorBartsch, I. &
Smit H.  
Year2006 
TitleEen checklist van de Nederlandse zeemijten (Acari: Halacaroidea).  
journalNederlandse Faunistische Mededelingen 25: 25-32.  
KeywordsFauna, Europa, NL, checklist  
Abstract Mijten vormen een zeer grote, gevarieerde groep spinachtigen. Buiten de economisch belangrijke soorten, is er vaak weinig over bekend. Dit geldt ook voor de zeemijten, een groep die vrijwel beperkt is tot het mariene milieu. Hier wordt nu het eerste overzicht gegeven van soorten die uit Nederland bekend zijn. Er zijn 25 soorten gemeld, maar de verwachting is dat bij intensiever onderzoek dit nog verdubbeld kan worden.  
Biotopvaria  
Systematik Halacaridae