Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan, H. 
Year1959 
TitleNowe dla fauny Polski gatunki wodopójek (Hydracarina).  
journalZjazd Anatomów Zoologów Polskich, Kraków: 521-523. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia