Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan-Strzelecka, H. 
Year1979 
TitleKierunki zmian przystosowawczych aparatu lokomotorycznego u gatunków rodzajów Limnesia KOCH i Neumania LEB. (Acari, Hydrachnellae).  
journalSoc. Sci. Lódz, 33 (8): 1-12. 
KeywordsMorphol., Europa, Methoden, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia