Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan-Strzelecka, H. 
Year1964 
TitleMaterialy do znajomosci wodopójek (Hydrachnellae) Polski.  
journalPrzeglad Zool., 8 (2): 144-147. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia