Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan-Strzelecka, H. 
Year1965 
TitleMaterialy do znajomosci wodopójek (Acari, Hydrachnellae) Gór swietokrzyskich.  
journalFragmenta Faunistica, Warszawa, 11 (23): 403-416. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia