Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan-Strzelecka, H. 
Year1970 
TitlePrzeglad krajowych gatunków rodzaju Eylais LATR. (Acari, Hydrachnellae).  
journalZesz. Nauk. Uniw. Lódz Nauk. Mat.-Przyrod., (2) 40: 149-166. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia