Watermite Bibliography with Detail
AuthorJärnefelt, H. 
Year1953. 
TitleDie Seetypen in bodenfaunistischer Hinsicht.  
journalSuomalainen Eläin - ja Kasvitieteellienen Seura Vanamo. Elaintieteellisia Julkaisuja, 15: 38 pp. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia