Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1973 
TitleWodopˇjki (Hydracarina) Jezior Sosnowickich na Pojezierzu Leczynsko-Wlodawskim.  
journalAnn. Univ. Marie Curie-Sklodowska, Lublin, 28 (27), C, 331-351 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
BiotopSt 
Systematik Hydrachnidia