Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1981 
TitleWodopˇjki (Hydracarina) rzek dirzecza Wieprza  
journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin, Sectio C, 36 (25): 327-352 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopfl 
Systematik Hydrachnidia