Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1977 
TitleWystepowanie i rozmieszczenie wodopójek (Hydracarina) w strefie przydennej jeziora Piaseczno  
journalAnnales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin, Sectio C, 32 (25): 323-344 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopst 
Systematik Hydrachnidia