Watermite Bibliography with Detail
AuthorKowalik, W. 
Year1976. 
Title(Auftreten von Wassermilben (Hydracarina) in Seen verschiedener Trophie.)  
journalPolskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. X. Zjazd Hydrobiologów Polskich; Streszczenia Komunikatów, 1976: 1 p. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia