Watermite Bibliography with Detail
AuthorKrendowskij, M.E. 
Year1880. 
TitleO parazitizme akarid na nasekomykh.  
journalTrudy Obshchestva Ispytatelei Prirody pri Imperatorskom Khar`kovskom Universitete, 13: 169-212 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia