Watermite Bibliography with Detail
AuthorLáska, F. 
Year1952c 
TitlePoznámky k historii hydrachnologického vyzkumu CSR a seznam dosud známych druhu vodulí (Hydrachnellae, Acari) na nasem území.  
journalSborn. Klubu prirodovedeckého v Brne, 29 (1951/52): 259-276 
KeywordsFauna, Europa, CSFR 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia