Watermite Bibliography with Detail
AuthorLáska, F. 
Year1955e 
TitlePrispevek k poznání slovenskych vodulí (Hydrachnellae) a dosavadní znalosti fauny vodulí slovenskych vod.  
journalBiológia, 10 (4): 417-429, Bratislava. 
KeywordsFauna, Europa, CSFR, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia