Watermite Bibliography with Detail
AuthorLundblad, O. 
Year1941a 
TitleFângst och konservering av vattenkvalster.  
journalPopulär biolog. Revy, Stockholm, 2: 1-4. 
KeywordsMorphol., Systematik, Methoden 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia