Watermite Bibliography with Detail
AuthorLundblad, O. 
Year1912a 
TitleNagra bidrag till kännedomen om vara Hydracariner och deras utbredning inom Upland.  
journalEntomol. Tidskr., 33 (1-2): 57-64. 
KeywordsFauna, Europa, SV 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia