Watermite Bibliography with Detail
AuthorMacGillavry, D. 
Year1913. 
TitleEenige insecten bezet met Acari.  
journalTijdschrift voor Entomologie 56: LIX-LXI. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik