Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan-Strzelecka, H. 
Year1972 
TitleFauna Niebieskich Zródel. Wodopójki (Acari, Hydrachnellae).  
journalZesz. Nauk. Uniw. Lódz. Nauk. Mat.-Przyrod, (2) 46: 33-34. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia