Watermite Bibliography with Detail
AuthorBazan-Strzelecka, H. 
Year1973a 
TitleOdpowiedz na E. BIESIADKI "Katalog wodopójek (Hydracarina) H. BAZAN-STRZELECKIEJ".  
journalPrzegl. Zool., 17 (2): 252-253. 
KeywordsFauna, Europa, PL, varia 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia