Watermite Bibliography with Detail
AuthorPieczynski, E. 
Year1960 
TitleKsztaltowanie sie zgrupowan wodopójek (Hydracarina) w rózynch srodawiskach jeziora Wilkus. (Formation of groupings of water mites (Hydracarina) in different environments of Lake Wilkus).  
journalEkol. Pol., (A) 8 (8): 169-198. 
KeywordsLimnologie, Umwelt, PL 
Abstract 
BiotopStillgew. 
Systematik Hydrachnidia