Watermite Bibliography with Detail
AuthorRomijn, G. 
Year1924b 
TitleMededeelingen uit de hydrobiologische Afdeeling.  
journalVerslagen en Mededeelingen Centraal Labor. Volksgezondheid 1924 (8): 1-16. 
KeywordsFaun. 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia