Watermite Bibliography with Detail
AuthorSellnick, M. 
Year1940. 
TitleDie Milbenfauna Islands.  
journalMeddelanden från Göteborgs Musei. Zoologiska Ardelning Göteborgs Kunglige Vetenskaps-och Vitterhets-Samhälles Handlingar (Series B, Matematische och Naturvetenskapliga Skrifter) 6: 129 pp. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik