Watermite Bibliography with Detail
AuthorSmit, H., Van den Hoek Tj.-H.&
Wiggers R.  
Year2006 
TitleNieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia).  
journalNederlandse Faunistische Mededelingen 25: 33-38  
KeywordsFauna, Europa, NL  
Abstract Sinds de publicatie van de atlas van de Nederlandse watermijten in 2000 is de interesse voor watermijten sterk toegenomen. Er worden regelmatig nieuwe en zeldzame soorten gevonden en de kennis over biotoopvoorkeuren en trends wordt steeds verder uitgebreid. In dit artikel worden enkele bijzondere nieuwe vondsten besproken en een nieuwe stand van zaken gegeven. 
Biotopvaria  
Systematik Hydrachnidia