Watermite Bibliography with Detail
AuthorStryjecki, R. 
Year2004 
TitleWater mites (Acari, Hydrachnidia) of Imielty Lug reserve.  
journalTeka Komisji Ochrony I Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego 1: 220-225 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia