Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E. 
Year1970a 
TitleWyniki westepnych badan nad wiosenna fauna wodopójek (Hydracarina) zbiorników astatycznych Wielkopolskiego Parku Narodowego. (Erg.der Anfangsuntersuchungen über die Wassermilbenfauna astatischer Sammelbecken des Großpoln. Nationalparks im Frühling.)  
journalVIII Zjazd Hydrobiol. Polsk. Bialymstoku 1970: 5-6. 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia