Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E. 
Year2003 
TitleWodopójki Hydrachnidia jeziora Tuczno kolo Miedzychodu (Water mites Hydrachnidia of Lake Tuczno near Miedzychód)  
journalPrzeglad Przyrodniczy, 14 (1-2): 71-84 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopst 
Systematik Hydrachnidia