Watermite Bibliography with Detail
AuthorThon, K. 
Year1901 
TitleO morfologii exkrecniho orgánu u vodulí.  
journalVestnik Sjezdu Ceskoslovenských Prirodovedcu a Lékaru v Praze 3: 150. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia