Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E. 
Year1981a 
TitleAktualny stan badįn nad wodopójkami (Hydracarina) wód podziemnych Polski. (Present state of investigations on Hydracarina of underground water in Poland.)  
journalV Rocznik Muzeum Okregowego w Czestochowie 1981: przyroda 2: 5-7. 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia