Watermite Bibliography with Detail
AuthorTutaj, J. 
Year1936 
TitleWodopójki (Hydracarina) najblizszych okolic Poznania ze szczególnem uwzglednieniem jeziora Kierskiego (Monografia jeziora Kierskiego, 6).  
journalPoznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Ser. B, 8 (1): 1-73 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotopst 
Systematik Hydrachnidia