Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E.;
Cichocka, M. &
Moroz, M. 
Year2003 
TitleVodnye klešci (Acari, Hydracarina) ozer Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. (w:) Ozernye Ekosystemy: Biologiceskie proceessy, antropogennaja transformacija, kacestwo vody.  
journalMaterialy II Medunarodnoj Naucnoj Konferencii 22-26.IX.2003 Minsk - Naroc`: 399-402. 
KeywordsFauna, Europa, PL 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia