Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka, E.;
Cichocka, M. &
Zawal, A. 
Year1989 
TitleNowe i rzadszwe w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z Pojezierza Mazurskiego.  
journalPrzegl. Zool., 33 (2): 237-242. 
KeywordsFauna, Europa, PL, Posen 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia