Watermite Bibliography with Detail
AuthorStryjecki, R. 
Year2006 
TitleRoadside temporary water pool as a habitat for water mites (Acari, Hydrachnidia).  
journalTeka Komisji Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego 3: 181-186. 
Keywords 
Abstract 
Biotop 
Systematik Hydrachnidia