Watermite Bibliography with Detail
AuthorBiesiadka E. &
Cichocka M. 
Year2007 
TitleWodopójki (Hydrachnidia, Acari) Puszczy Białowieskiej  
journalParki Narodowe i Rezerwaty, Bialowieża (in press) 
KeywordsFauna, Europa, Pl. 
Abstract 
Biotopvaria 
Systematik Hydrachnidia