Watermite Bibliography with Detail
AuthorRykowski, S. 
Year2001 
TitleMakrobentos zródel Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.  
journalUniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie Wydzial Biologii, Oltszyn, 43 pp. 
KeywordsFaun., Poland 
Abstract 
Biotopstreams 
Systematik Hydrachnidia