Dr. Robert Stryjecki
 
Address: University of Life Sciences, Department of Zoology
Akademicka 13 Street
20-950 Lublin
Poland
Phone:
Fax:
E-Mail: robstry@wp.pl
Homepage:
 

 
Research Topics
 

Ongoing field work:

1. Long term monitoring in the Poleski National Park (Eastern Poland)
2. Water mites of the Bug Valley (Eastern Poland)
3. Water mites of the Roztocze region (Eastern Poland) 

 
Publications
 
Kowalik W., Stryjecki R. (1997 ): Preliminary studies on water mite fauna of Lasy Janowskie Landscape Park (in Polish, with English abstract). - In: Puszkar T. (ed.) Współczesne kierunki ekologii, ekologia behawioralna. Wydawnictwo UMCS, p. 329-337.
Stryjecki R. (1997 ): Brachypoda montii Maglio (Acari: Hydrachnellae) - a new species for the Polish water mite fauna (in Polish, with English summary). - Przegląd Zoologiczny, T XLI, 3-4, p. 233-236.
Kornijów R., Stryjecki R., Kuoppamaki K., Horppila J., Luokkanen E., Kairesalo T. (1998 ): Impact of roach (Rutilus rutilus) on water mite populations among different densities of submerged vegetation. - Abstracts of XXII Congress SIL, Dublin, 8-14.08.1998, p. 339.
Kowalik W., Stryjecki R. (1999 ): Anthropogenic changes in water mite (Hydracarina) communities inhabiting protected pools of Polesie Lubelskie (in Polish, with English summary). - In: Radwan S., Kornijów R. (eds.) Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narosowych. Wydaw. UMCS w Lublinie, s. 211-218.
Stryjecki R. (1999 ): Panisopsis vigilans (Piers.) and Brachypoda modesta Koen. (Acari: Hydrachnellae) - new to the Polish water mite fauna (in Polish, with English summary). - Przegląd Zoologiczny, T XLIII, 3-4, p. 233-236.
Kowalik W., Biesiadka E., Stryjecki R. (1999 ): Water mites of typical habitats in four Polish national parks situated in different landscapes. - In: J. Bruin, L. P. S. van der Geest and M. W. Sabelis (eds.) Ecology and Evolution of the Acari. Series Entomologica (Dordrecht) 55: 467-472, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands.
Stryjecki R. (1999 ): Biodiversity of water mites (Hydracarina) of Lasy janowskie Landscape Park (in Polish, with English abstract). - In: Puszkar T. (ed.). Bioróżnorodność obszarów stykowych Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Wyżyny Lubelskiej. Wydaw. Tow. Nauk. Sandomierskie, p. 125-133.
Kowalik W., Stryjecki R. (2000 ): Occurrence of water mites (Hydracarina) in stagnant water bodies of anthropogenic origin (in Polish, with English abstract). - In: Radwan S., Lorkiewicz Z. (red.) Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Wydaw. UMCS Lublin, p. 185-190.
Kowalik W., Stryjecki R. (2000 ): Invertebrate macrofauna of peat-bog pools of the Chełm Landscape Park with special regard to water mites (Hydracarina) (in Polish, with English summary). - In: Łętowski J. (red.) Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego najbliższych okolic. Wydawn. UMCS Lublin, s. 165-176.
Kornijów R., Stryjecki R., Kuoppamaki K, Horppila J., Luokkanen E., Kairesalo T. (2000 ): Do water mites benefit from benthivorous fish in vegetated lake areas? - Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 23-28.
Kowalik W., Biesiadka E., Moroz M.D., Stryjecki R. (2002 ): Fauna of water mites (Hydrachnidia) in Polish and Belorussian parts of the Polesie region. - Acta Agrophysica, 68: 89-95.
Stryjecki R., Kowalik W. (2002 ): mites (Acari, Hydrachnidia) of spring dam reservoirs of the Roztocze region (south-eastern Poland). - 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Book of Extended Abstracts. Cčské Budějovice, Czech Republic, August 12-16, p. 335-338.
Stryjecki R. (2002 ): The impact of human activity on the water mite fauna (Acari, Hydrachnidia) of the „Lasy Janowskie” Landscape Park (South-Eastern Poland). - In: F. Bernini, R. Nannelli, G. Nuzzaci, E. de Lillo (eds.), Acarid Phylogeny and Evolution. Adaptations in mites and ticks. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands, p. 113-119.
Kowalik W., Stryjecki R. (2002 ): Macro-invertebrates of the Zemborzyce reservoir with particular consideration of water mites (Hydrachnidia). - 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Book of Extended Abstracts. Cčské Budějovice, Czech Republic, August 12-16, p. 331-334.
Stryjecki R. (2003 ): Water mites (Acari, Hydrachnidia) in water canals of the „Lasy Janowskie” Landscape Park. - Acta Agrophysica, 88, Vol. 1(3): 547-555.
Buczyński P., Czachorowski S., Moroz M., Stryjecki R. (2003 ): Odonata, Trichoptera, Coleoptera, and Hydrachnidia of springs in Kazimierski Landscape Park (Eastern Poland) and factors affecting the characters of these ecosystems. - Suppl. ad Acta Hydrobiol., 5: 13-29.
Sreyjecki R. (2004 ): Water mites (Acari, Hydrachnidia) of small astatic pools of the Lasy Janowskie Landscape Park (Southeast Poland). - Phytophaga, 14, 329-336.
Stryjecki R. (2004 ): Mites (Acari, Hydrachnidia) of Imielty Ług Reserve. - Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., I, 220-225.
Serafin E., Stryjecki R. (2004 ): The living case of Silo pallipes (Fabricius, 1781). - Braueria (Lunz am See, Austria) 31: 4.
Stryjecki, R. (2004 ): Water mites (Acari, Hydrachnidia) of peat bog pools of the Lasy Janowski Landscape Park (Southeast Poland) - Phytophaga 14, 329-336.
Stryjecki R. (2006 ): Water mites (Acari, Hydrachnidia) of the Echo ponds in the Roztoczański National Park before hydrotechnical restructuring. - Acta Agrophysica 7(2): 487-493.
Stryjecki R. (2006 ): Roadside temporary water pool as a habitat for water mites (Acari, Hydrachnidia). - Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr., 3, 181-186.
Buczyńska E., Buczyński P., Stryjecki R. (2007 ): Fish pond complexes as refugia of aquatic invertebrates (Odonata, Coleoptera, Heteroptera, Hydrachnidia): a case study of the pond complex in Zalesie Kańskie (central-east Poland). - Nature Conservation, 64: 39-55
Stryjecki R. (2007 ): The role of fish ponds as important habitats for water mites (Hydrachnidia, Acari). - Oceanological and Hydrobiological Studies. Vol. 36. Supl.. 4: 73-79