Dr. Andrzej Zawal
 
Address: University of Szczecin, Department of Invertebrate Zoology and Limnology
Waska 13
71-415 Szczecin
Poland
Phone:
Fax:
E-Mail: zawal@univ.szczecin.pl
Homepage:
 

 
Research Topics
 
Ecology, faunistic and distribution of water mites
Morphology af larval stages and their parasitism on aquatic insects

 

 
Publications
 
Zawal A. (1985 ): Arrenurus suecicus Lundblad – nowy dla Polski gatunek wodopójek (Hydrachnellae, Acari). - Przegl. Zool. 29: 317-319
Biesiadka E., Cichocka M. & Zawal A., (1989 ): Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z Pojezierza Mazurskiego - Przegl. Zool. 33: 237-242
Zawal, A. (1992 ): Water mites (Hydracarina) of three small lakes in the neighbourhood of Poznan. - Acta Hydrobiol. 34: 157-174.
Zawal A. (1993 ): Typologia jezior oparta na wodopójkach (Hydracarina). - Konferencja Młodych Pracowników Nauki Wydziału Biologii i Nauk o Morzu, Szczecin – 29 maja 1991. Wyd. Nauk. US. Materiały, Konferencje: 13-17.
Zawal A. (1996 ): Wodopójki (Hydracarina) jako bioindykatory. - Pierwsza Konferencja - 1995. Przyrodnicze badania wód estuarium Odry i wód jeziornych województwa szczecińskiego. Wyd. Nauk. US. Materiały, Konferencje nr. 19: 229-235.
Zawal A. (1998 ): Water mites (Hydracarina) in branchial cavity of crayfish Ortonectes limosus (Raf. 1817) - Acta Hydrobiol.,40: 49-54.
Zawal A. (1998 ): Analiza relacji pasożyt - żywiciel jako metoda podania zmian środowiskowego występowania gatunków z rodzaju Hydrachna Müll. i Eylais Latr. - Zesz. Nauk. US: 249-260.
Zawal A. (1999 ): Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopójek (Hydracarina) z masywu Babiej Góry. - Przegl. Zool. 42: 97-102.
Zawal A. (2002 ): Parasitism of water mite (Hydrachnellae) larvae of genus Hydrachna on water beetles in Poland. - Acarologia. 42: 361-370.
Zawal A. (2003 ): Strategia rozwoju a sukces reprodukcyjny niektórych wodopójek (Hydrachnellae). - [red. S. Rogalska, J. Domagała. Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. I Środowisko biotyczne]. Uniwersytet Szczeciński.: 135-137.
Zawal A. (2003 ): Parasitism of water mite (Hydrachnellae) larvae of genus Eylais on water beetles in Poland. - Acarologia 43: 39-47.
Zawal A. (2003 ): The role of insects in the dispersion of water mites. - Acta Biol. Univ. Daugavp. 3: 9-14.
Daszkiewicz M. & Zawal A. (2004 ): Płodność kilku gatunków wodopójek z podrodzajów Megaluracarus i Micruracarus w kontekście przystosowania do zmieniających się warunków środowiska. - Ciaciura M. (red.), Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa. Optimex: 361-368
Włodarczyk A. & Zawal A (2004 ): Porównanie płodności kilku gatunków wodopójek z podrodzaju Arrenurus s. str. ze środowisk o różnej antropopresji. - Ciaciura M. (red.), Stan środowiska przyrodniczego podstawowym warunkiem zdrowotności społeczeństwa. Optimex: 361-368
Zawal A. (2004 ): Parasitizing of dragonflies by water mite larvae of the genus Arrenurus in the neighbourhood of Barlinek (NW Poland). - Zoologica Poloniae 49: 37-45
Zawal A., Buczyński P. & Pietrzak L. (2004 ): Aquatic invertebrates of the lowland peatbog Krępskie Bagno (Northwestern Poland). - Wołejko L & Jasnowska J. (Eds.) The future of polish mire. Agriculture University of Szczecin: 199-204.
Zawal A. (2005 ): Relacje pomiędzy larwami wodopójek z rodzaju Arrenurus a larwami ważek – foreza czy pasożytnictwo - Acta Biologica, 11: 153-162.
Zawal A. (2006 ): Larval morphology of Arrenurus cuspidifer Piersig, A. claviger Koenike, and A. latus Barrois & Moniez (Acari: Hydrachnidia) - Zootaxa 1276: 55-68.
Zawal A. (2006 ): Morphology of the larval stages of Arrenurus crassicaudatus Kramer, 1875 (O. F. MÜLLER, 1776), A. inexploratus Viets, 1930 and A. integrator (O. F. MÜLLER, 1776). - Acarologia, 46 (3-4): 211-220.
Zawal A. (2006 ): Phoresy and parasitism: water mite larvae of the genus Arrenurus (Acari: Hydrachnidia) on Odonata from Lake Binowskie (NW Poland). - Biological Letters, 43 (2): 257-276.
Zawal A. (2006 ): Relationships between dragonflies and water mite larvae (Hydrachnellae) of the genus Arrenurus - Advances in Polish acarology: 469-476.
Zawal A. (2006 ): Morphology of larval stages of Arrenurus cuspidator (O.F.Muller) and A. maculator (O.F.Muller) (Acari: Hydrachnidia) - Zootaxa 1194: 57-68.
Zawal A. (2006 ): Morphology of the larval stages of the water mites Arrenurus bicuspidator, A. tricuspidator, and A. tetracyphus (Arrenuridae) - Acarina 14: 89-96.
Zawal A. (2006 ): Morphology of the larvae of Arrenurus nodosus Koenike, 1896; A. knauthei Koenike, 1895 and A. stecki Koenike, 1894 (Acari: Parasitengona: Arrenurudae) - Ann. Limnol. - Int. J. Lim. 42: 197-204.
Zawal A. (2006 ): Morphology of larval stages of Arrenurus albator (O.F. Muller, 1776), A. fimbriatus Koenike, 1885, and A. bruzelii Koenike, 1885 (Acari: Hydrachnidia) - Genus 17: 141-150.
Zawal A. (2006 ): Morphology of the larvae of three species of Arrenurus (Acari: Parasitengona: Arrenurudae) - Journal of Natural History 40: 89-100.
Baker R.A, Mill P.J. & Zawal A. (2006 ): Mites on aquatic insects - studies in biodiversity and exploitation - Pesic V. & Hadziablahovic S. (Eds.) Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologists of Montenegro. Kotor: 9-15.
Zawal A. & Dyatlova E.S. (2006 ): Preliminary data for parasitizing on Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) (Odanata: Coenagrionidae) by Arrenurus (Acari: Hydrachnidia) larvae from Odessa province (Southwestern Ukraine). - Pesic V. & Hadziablahovic S. (Eds.) Proceedings of the Symposium, II International Symposium of Ecologists of Montenegro. Kotor: 17-20.
Zawal A. (2007 ): The morphology of Arrenurus forpicatus (O. F. Müller), 1776 and A. securiformis George, 1881 larvae (Acari: Parasitengona: Arrenuridae). - Acta Biologica Universitatis Daugavpiliensis, 7: 11-18.
Zawal A. (2007 ): Wodopójki (Hydrachnidia) rezerwatu „Jezioro Szare” i jego otuliny. - Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 26: 57-78.
Baker R.A, Mill P.J. & Zawal A. (2007 ): Mites on Zygoptera, with particular reference to Arrenurus species, selection sites and host preferences - Odonatologica 36: 339-347.
43. Dąbkowski P., Szlauer-Łukaszewska A., Śmietana P., Janicki D., Zawal A., Kościów R., Wysocki D. (2007 ): Fauna jeziora Miedwie. - [in:] Borówka R. K. (ed.) Jezioro Miedwie i Nizina Pyrzycka. Harmonia przyrody i ludzkich marzeń. Oficyna In Plus, Szczecin, 138-175.
Zawal A. (2007 ): Morphology of the larvae of Arrenurus biscissus (O. F. Müller), 1776; A. pugionifer Piersig, 1897 and A. bisulcicodulus George, 1881 (Acari: Parasitengona: Arrenuridae). - Annals de Limnology - International Journal de Limnology, 43: 199-206
Zawal A. (2007 ): Morphology of larval stages of Arrenurus mediorotundatus Thor, 1898; A. conicus Piers 1894; and A. cylindratus Piers, 1896 (Acari: Hydrachnidia: Arrenuridae). - Zoologischer Anzeiger, 246: 61-69.
Zawal A. (2007 ): Morphology of larval stages of Arrenurus papillator (O. F. Müller, 1776), and A. pustulator (O. F. Müller, 1776) (Acari: Hydrachnidia). - Genus, 18:117-124.
Zawal A. (2007 ): Morphology of larval stages of three species (Arrenurus buccinator, A. muelleri and A. stjoerdalensis) of Megaluracarus subgenus (Acari: Hydrachnidia: Arrenuridae). - Systematic & Appliet Acarology, 12: 37-46.
Zawal A. (2007 ): The morphology of the larvae of Arrenurus globator (O. F. Müll.) and A. tubulator (O. F. Müll.) (Acari: Arrenuridae) - Systematic & Appliet Acarology, 12: 153-160.
Zawal A. (2007 ): The larval morphology of Arrenurus nobilis Neuman, 1880 and A. robustus Koenike, 1894 (Acari: Parasitengona: Arrenuridae). - Aquatic Insects, 29: 59-66.
Zawal A. & Dyatlova E.S. (2008 ): Parasitizing on damselflies (Odonata: Coenagrionidae) by water mite (Acari: Hydrachnidia) larvae from Odessa province (Southwestern Ukraine). - Natura Montenegrina, 7: 453-462
Zawal A., Jaskuła R. (2008 ): First data for parasitising on Sympetrum meridionale (Sèlys) by Arrenurus (Acari: Hydrachnidia) larvae from Montenegro. - Natura Montenegrina, 7: 354-359.
Baker R.A, Mill P.J. & Zawal A. (2008 ): Ectoparasitic water mite larvae of the genus Arrenurus on the damselfly Coenagrion puella (Linnaeus) (Zygoptera: Coenagrionidae). - Odonatologica 31 (3): 193-202.
Zawal A. (2008 ): Morphological characteristics of water mite larvae of the genus Arrenurus Dugès, 1834, with notes on the phylogeny of the genus and an identification key. - Zootaxa, 1765: 75 pp
Zawal A. (2008 ): Morphology of the larval stages of Arrenurus affinis Koenike, 1887, A. neumani Piersig, 1895, and A. vietsi Koenike, 1911 (Acari: Hydrachnidia). - Genus. 19: 161-169.
Zawal A. (2008 ): Materiały do znajomości wodopójek (Acari: Hydrachnidia) okolic Złocieńca (Pólnocno-Zachodnia Polska). - Acta Biologica, 13: 163-169.
Zawal A. (2008 ): Materiały do znajomości wodopójek (Acari: Hydrachnidia) okolic Złocieńca (Pólnocno-Zachodnia Polska). - Acta Biologica, 13: 163-169.