Dr Maria Cichocka
 
Address: Department of Ecology and Environment Protection, University of Warmia and Mazury
Pl. Lodzki 3
10-727 Olsztyn
Poland
Phone:
Fax:
E-Mail: mcich@uwm.edu.pl
Homepage:
 

 
Research Topics
 
Faunistic and Ecology of water mites (Hydrachnidia) from Poland and Belarus.
Research on water mites as indicators of environments quality.
Morfology and parasitism of larval stages Hydrachnidia.


 

 
Publications
 
Cichocka M. (1980 ): Opis larwy Arrenurus bifidicodulus Piersig, 1897 (Hydrachnellae, Acari). - Prz. zool. 24: 309-315
Cichocka M. (1983 ): Trzy nowe gatunki wodopojek (Hydracarina) dla fauny Polski. - Prz. zool. 27: 193-195
Biesiadka E., Cichocka M. (1984 ): Studies on the morphology of larval stages of water mites (Hydracarina) 1. Description of three species genera Protzia Piersig and Sperchon Kramer. - Ann. zool. 38: 159-171
Cichocka M. (1987 ): Badania mofometryczno-porownawcze krajowych gatunkow z nadrodziny Hydryphantoidea (Hydrachnellae, Acari). - In: XIV Zjazd PTZool.,Szczecin 17-19 IX 1987. Streszczenia referatow: 34-35
Biesiadka E. Cichocka M. (1987 ): Pasozytowanie larw Hydrachna cruenta Mull. na pluskwiakach wodnych Heteroptera w jeziorach szczycienskich. - In: XIV Zjazd PTZool., Szczecin 17-19 IX 1987. Streszczenia referatow: 23
Biesiadka E., Cichocka M., Zawal A. (1989 ): Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopojek (Hydracarina) z Pojezierza Mazurskiego. - Prz. zool. 33: 237-242.
Biesiadka E., Cichocka M., Warzecha B. (1990 ): Water mites (Hydracarina) of the springs in the Krakow-Czestochowa and Miechow Uplands. - Acta hydrobiol. 32: 171-185
Biesiadka E., Cichocka M. (1990 ): Studies on the morphology of larval stages of water mit es (Hydracarina). 2. Some species of the superfamily Hydryphantoidea. - Ann. zool. 43: 461-492
Biesiadka E., Cichocka M. (1992 ): Wodopojki (Hydracarina) Karkonoskiego Parku Narodowego. - Chronmy Przyr. ojcz. 5: 63-68
Biesiadka E., Cichocka M. (1993 ): Srodowiskowe rozmieszczenie wodopojek (Hydracarina w Karkonoszach). - In: J. Sarosiek (red.) Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Wyd. UW, Wroclaw, 2: 275-285
Bisiadka E., Cichocka M. (1994 ): Water mites (Hydracarina) - parasites of water bugs of the group Nepomorpha. - Pol. Pismo ent. 63: 357-368
Cichocka M., Biesiadka E. (1994 ): Wodopojki (Hydracarina) jezior mazurskich z Isoetes lacustris L. - In: M. Kraska (red.) Idee Ekologiczne, Poznan, 7, Ser. Szkice 5: 75-83.
Cichocka M. (1995 ): Preliminary results of studies on water mites (Hydracarina) in highmoor of the Mazurian Lakeland. - In: J. Boczek, S. Ignatowicz (eds). Proceedings of the Symposium on Adwances of Acarology in Poland, Siedlce: 30-33.
Cichocka M. (1995 ): Parasitism by Hydracarina upon aquatic Heteroptera from the group Nepomorpha in the lakes Szczytno. - Acta parasit. 40: 94-99.
Cichocka M. (1995 ): Nowe i rzadsze w faunie Polski gatunki wodopojek (Hydracarina) z Polski Polnocno-Wschodniej. - Prz. zool. 39: 95-100.
Cichocka M. (1996 ): Wodopojki (Hydracarina) rzeki Pasleki. - Fragm. faun. 39: 179-205.
Cichocka M. (1996 ): Wodopojki (Hydracarina) Bagien Biebrzanskich. - Fragm. faun. 39: 207-221.
Cichocka M. (1996 ): Water mites (Hydracarina) of small eutrophic water bodies in the Olsztyn Lake District (northeastern Poland). - Acta hydrobiol. 38:97-97.
Cichocka M. (1996 ): Water mites (Hydracarina) of the Zehlau peatbog. - In: V.P. Diedkov (ed). Flora i fauna bolota Celau. Kaliningrad: 44-46.
Biesiadka E., Cichocka M. (1997 ): Wodopojki jako wskazniki przeksztalcen antropogenicznych srodowisk wodnych. - In: XXV Krajowe Symposim Akarologiczne, tlen 25-27 IX 1997. "Akarologia w sluzbie czlowieka". Streszczenia Referatow: 3.
Biesiadka E., Cichocka M. (1997 ): Hydracarina fauna in Lobelia - type lakes near Bytow. - Fragm. faun. 40: 81-93.
Cichocka M. (1998 ): Water mites (Hydracarina)of the peat-bogs in Mazurian Lakeland. Faunistical and ecological study ( in Polish with English summary). - Wyd WSP, Olsztyn, 128 pp.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M. D. (1998 ): Rezultaty priedvaritjelnyh issledovanij vodjanyh kleshchej Bielorusskogo Polesja. - In: Mezdunarodnaja Nauchnaja Konferencija - Sovremiennyje problemy izucenija kompleksov Polesja, Minsk, 22-25 IX 1998. Tezisy dokladov: 205.
Biesiadka E., Cichocka M. (1999 ): Vodnye kleshchi (Hydracarina) vremennych vodoemov okrestnostej Minska. - In: VIII Zool. N auc. Konf.- Strukturalno-funktionalnoe sostojanije biologiceskogo raznoobrazja zivotnogo mira Belarusi. Tezisy dokladov: 212.
Cichocka M. (1999 ): Wodopojki (Hydracarina) zrodel Pojezierza Mazurskiego. - In: E. Biesiadka, S. Czachorowski (eds).Zrodla Polski - stan badan, monitoring, ochrona. Wyd. WSP, Olsztyn: 47-58.
Cichocka M. (2000 ): Water mites (Hydracarina) of the strongly eutrophic lakes in the Olsztyn Lake District. - In: XXVI Symposium Akarologiczne" Akarologia polska u progu nowego tysiaclecia" Wyd. SGGW, Warszawa: 70-78.
Biesiadka E., Cichocka M. (2001 ): Hydracarina - wodopojki - In: M. Gutowski , B. Jaroszewicz (eds). Katalog Fauny Puszczy Bialowieskiej . IBL, Warszawa: 74-75.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M.D. (2001 ): Priedvaritielnye issledovanije vodnyh kleshchej (Acari: Hydracarina) Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. - Vesci NAN Belarusi. Ser. bijal. navuk 4: 109-114.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M.D., Muchin J. (2001 ): Ekologo-faunisticeskaja harakteristika vodnyh kleshchej (Acari: Hydracarina) landsaftnogo zakaznika "Zwanec". - Prirodnye Resursy (Natural Resources), 4: 109-114.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M. D., Muchin J. (2002 ): Fauna vodnyh kleshchej (ACARI: HYDRACARINA) Biologiceskogo Yakaznika "Sporowskij". - Vestnik BGU. s. II. 3: 32-36
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M.D., Muchin J. (2003 ): Novye vidy vodnyh kleshchej (Acari: Hydracarina) fauny Belarusi. - Vestnik BGU, s II, 2: 89-91
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M. D. (2003 ): Vodnye kleshchi (Acari, Hydracarina) ozer Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. - In: Ozernye Ekosystemy: Biologicheskie procesy, antropogennaja transformacija, kachestvo vody. Tezisy II Mezdunarodnoj Nauchnoj Konferencji, 22-26.IX.2003, Minsk-Naroch: 399-402.
Cichocka M. (2003 ): Nowe stanowiska Atractides lacustris (Lundblad, 1925) (Hydrachnellae, Actinedida) w jeziorach mezotroficznych na Pojezierzu Mazurskim. - In: Zoologia na progu XXI wieku. XVIII zjazd PTZool. Torun.Streszczenia referatów: 102-103.
Cichocka M. (2004 ): Water mites (Hydrachnidia, Acari) in the water bodies in the peat-bogs of the Mazurian Landscape Park (In Polish with English Abstract). - Przeglad Przyrodniczy, 15, 1-2: 53-68
Cichocka M. (2004 ): Water mites (Hydracarina) - In: M. Kistowski, J. Mosdorf (eds). The resources and threats to the natural environment in the Elk District and Niemenczyn Report 2004, Elk: 362-366.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M. D. (2004 ): Water mites(Acari: Hydracarina) on the projekted reserves " Bystrica", "Vileity", "Dretunski" i "Golubickaja Pushcha"(in Russian with English summary). - Prirodnye Resursy (Natural Resources), 2 C: 85-89.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M.D. (2004 ): Water mites (Hydrachnidia) of the Neman River (Belarus), some of its tributaries and riverine reservoirs. - Fragm. faun. 47 (2): 143-164.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M. D., Muchin J. (2005 ): Aquatic mites (Acari: Hydracarina) of the "Olmany Wetlands"Landscape Reserve - Ent. Obzor. 84 (1): 226-233.
Cichocka M. (2005 ): Water mites (Hydrachnidia, Acari) in the lakes of the Masurian Landscape Park. - Fragm. faun. 48: 79-95.
Cichocka M., Lewandowski K. (2005 ): Osobliwosci faunistyczne oczka polodowcowego w poblizu jeziora Skanda w Olsztynie (woj. warminsko-mazurskie) - Chronmy Przyr. ojcz. 61, 5: 87-92
Cichocka M., Pakulnicka J. (2006 ): Wodopojki (Hydrachnidia, Acari)Parku Narodowego Bory Tucholskie. - In: J. Banaszak, K. Tobolski (eds). Park Narodowy Bory Tucholskie u progu Nowej Dekady, Bydgoszcz: 269-276.
Cichocka M (2006 ): Water mites (Hydrachnidia, Acari) in the running waters of the Masurian Landscape Park - Supplementa ad Acta Hydrobiologica, 8: 33-53.
Biesiadka E., Cichocka M., Moroz M. D. (2006 ): Vodnye kleshchi (Acari: Hydracarina) rek Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. - Vesci Nationalnoj Akademii Navuk Belarusi, seria Bilogiceskih Navuk, 1: 83-93.
Biesiadka E., Cichocka M. (2007 ): Wodopojki (Hydrachidia, Acari) Puszczy Bialowieskiej - In: Konferencja Jubileuszowa z okazji 85 lecia Bialowieskiego Parku Narodowego, Bialowieza 9-10 VI 2006 (in press)
Cichocka M. (2007 ): Water mites (Hydrachnidia) fauna of the mesotrophic lake Babiety Wielkie (Mragowo Lakeland). - Polish Journal of Natural Sciences, Wyd. UWM, Olsztyn (in press)